محل تبلیغات شما

خردمندان همچون بازها، دیدی گسترده و باز دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

قتل فلسفه، تولد خرافات است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فلسفه اخلاق چیست؟ راه درست همزیستی مهرآمیز آدمی با هستی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ابزار اندیشه درست، فریاد و شمشیر نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نیک رفتاری، نشان خودساختگی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر نگاهتان بر افق دور باشد، هیچ فراز و فرودی، دلتان را نمی لرزاند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهربانان به یاد ما هستند، حتی زمانی که ما خود را فراموش کرده ایم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهربانی، گرامی ترین خوی آدمی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهربانی تنها هنجار همزیستی پایدار، میان کشورهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آگاهی، تنها راه رسیدن به آزادیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زندگی، بدون آزادی شرم آور است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آزادی را باید شکافت و در مورد هر بخش از آن، نظرخواهی همگانی برپا نمود، چون آزادی، برگردان دیدگاه همه مردم است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در جزیره مهربانی، آدمی از پیچیدگی ها رها شده و به سرشت پاک خویش نزدیک می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در جزیره مهربانی، آزادی همچون آسمان گسترده و آبادی و شادی در هر کوی و برزن هویداست. باید به درون مایه درخشنده رنگ های بکر و پاک برسیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great


جزیره مهربانی، آغاز دوستی دوباره آدمیان با زمین است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اندیشه پروازگر است، جایی فرودش آوریم، که مهربانی و شادی خانه دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد، ناتوان و بیمار است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخنان فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی درباره مرده پرستی

اُرُد هرگز نمی میرد

انسانیت به ما می گوید ، ارزش دیگران را پاس بداریم . حکیم ارد بزرگ

حکیم ,فیلسوف ,اُرُد ,  ,جزیره ,مهربانی، ,حکیم اُرُد ,اُرُد بزرگ ,فیلسوف حکیم ,است فیلسوف ,    ,خراسانیدر جزیره مهربانی، ,بزرگ خراسانیدر جزیره

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
زبان هفتم - فنائی ticockthernper realhairwigs موبایل فروش اینترنتی گیوه کلاش کردستان نرم افزار افزایش بازدید سایت Best In The World Fotball drakter nyheter مطالب اینترنتی معماران البرز