محل تبلیغات شما

همواره امیدوار به زندگی بهتر و شرافتمندانه باشید، هیچگاه توان خویش را انکار نکنید، خود را دوست بدارید و برای بهروزی، کوشش کنید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آسیب دیده، همیشه درهای آرزوهایش، کوچک و کوچکتر می شود، مگر با امید، که زندگی ما را دگرگون می سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم افسرده و ناامید، ارزش توان و نیروی خویش را از یاد برده است، باید به او کمک کرد، تا دوباره خود و آرمانش را باز یابد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دوستی و مهر، امید می آفریند و امید، نیاز زندگیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر آغاز زندگی ات، با شادی و روز همراه بود، در جست و جوی چراغ و پناهگاهی برای شبانگاهان باش، و اگر آغازش رنج و سیاهی بود از امید در خود چراغی بیافروز که پگاه خوشبختی نزدیک است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم نیرومند، در هنگامه پیکار نیز به دیگران امید و شادی هدیه می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در دل سیاهی شکست، نور امید سو سو می زند، نوری که اگر باورش کنیم، بزودی خورشید تابان زندگی ما خواهد شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسی که بدگویی می کند، خواری را به جان می خرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گردن کشان، خیلی زود، برده آدمهای بدکردار می گردند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سازش بر روی داشته های به یغما رفته ما، به نام آشتی جویی و دوستی، از نادانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ستیزه جویان، کشته اندیشه های پلید خویش خواهند شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهر به گیتی، نشان آگاهی آدمی بر هستی خود، در این جهان بیکران و احترام به آن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گیتی، آوای مهربانی و شادیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

باید بسوی جزیره مهربانی کوچ کرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great


جزیره مهربانی کجاست؟ جزیره مهربانی، جایی است برای گریختن از بندها و هزاران سال بردگی. جزیره مهربانی، زایش دوباره سادگی و رها شدن آدمیان از مردابی است که خود ساخته اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهربانان، با سرشت پاک گیتی آمیخته اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهر به گیتی برای ما، همچون رابطه گل و گلستان است. براستی هیچ گلی در پی نابودی گلستان نیست. گلستان هم به زیبای گل مفتخر است. ما آدمیان نباید از یاد ببریم که گیتی همان گلستان وجود ما است، پس با مهربانی زیبایی آن را دو چندان کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کین خواهی از خاندان یک بدکار، تنها نشان ترس است، نه نیروی آدمهای فرهمند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اشک یک ستمدیده، صدهزار گلوله را دفن می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

به هنگام دیدار یاران از سفر برگشته، شیرینی ببخشاییم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

با سفر، یاد رخدادهای هولناک را کمرنگ کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سفر، نای روان است، برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانیسخنان فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی درباره مرده پرستی

اُرُد هرگز نمی میرد

انسانیت به ما می گوید ، ارزش دیگران را پاس بداریم . حکیم ارد بزرگ

فیلسوف ,حکیم ,اُرُد ,مهربانی ,جزیره ,است، ,اُرُد بزرگ ,حکیم اُرُد ,فیلسوف حکیم ,است فیلسوف ,خراسانیمهر به

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
tumbpadeaba serraredi معبود من! زمزمه نام تو امواج خروشان اضطراب را از ساحل طوفان زده قلبم محو می کند. bulllasucin ست دوتایی دو نفره ساعت مچی زنانه دخترانه ارزان 2020 firmrasoni بازی انلاین کامپیوتر یا لب تاب downglucrarep laipodacul lauhaheathca